Is een (projectgebonden) risicoanalyse verplicht om uit te voeren?

Een (projectgebonden) risicoanalyse (PRA) is geen verplichting om uit te voeren. In sommige gevallen is een PRA ook overbodig om op te stellen. Wanneer de onderzoekslocatie tussen de Tweede Wereldoorlog en nu geen veranderingen heeft ondergaan, is het opstellen van een PRA overbodig. Immers wordt de uitkomst van de PRA dat er een explosievenonderzoek moet worden uitgevoerd, omdat er geen contra-indicaties binnen het onderzoeksgebied aanwezig zijn. Ook indien er naoorlogs veranderingen in een gebied hebben plaats gevonden is het niet altijd noodzakelijk om een PRA op te stellen. Het opstellen van een Pragmatisch Opsporingsadvies is dan vaak al voldoende.