Kan ik subsidie krijgen voor het explosievenonderzoek?

Subsidie kan alleen door een gemeente worden aangevraagd.