Mag ik een quickscan voor de mogelijke aanwezigheid van CE uit laten voeren?

Uiteraard staat u vrij een quickscan uit te voeren. Het bedrijf dat de quickscan uitvoert zal met zo min mogelijk bronnen trachten te achterhalen of er een kans bestaat of in uw onderzoekslocatie explosieven kunnen worden aangetroffen. De bronnen die voor een quickscan worden geraadpleegd betreffen niet alle bronnen die verplicht worden gesteld door de WSCS-OCE. De conclusie uit een quickscan zal dus te aller tijde zijn dat er een vooronderzoek conform WSCS-OCE uitgevoerd moet worden.