Waaruit bestaat de WSCS-OCE?

In de WSCS-OCE zijn de volgende proceseisen opgenomen:

  • Vooronderzoek (deze wordt in de toekomst uit de WSCS-OCE verwijderd en in het vrijwillig procescertificaat C opgenomen)
  • Opsporingsproces
  • Deelgebieden voor certificatie
  • Deskundigheid van personeel
  • Technische eisen (bijlagen bij WSCS-OCE)
  • Eisen aan de bedrijfsorganisatie
  • Begeleiding boorpunten, sondeerpunten en peilbuislocaties in OCE verdacht gebied