Waaruit bestaat een explosievenonderzoek/opsporingswerkzaamheden?(H)

Om civieltechnische werkzaamheden binnen een verdachte gebied veilig te kunnen uitvoeren, dienen vooraf opsporingswerkzaamheden te worden uitgevoerd. Afhankelijk van de uitkomsten van het vooronderzoek (indien voorhanden) en de toekomstig uit te voeren civieltechnische werkzaamheden wordt bepaald op welke wijze de opsporingswerkzaamheden het meest voordeligst en meest pragmatisch kan worden uitgevoerd, zonder dat hiermee de veiligheid in het geding komt.

Een explosievenonderzoek bestaat uit:

 • Opstellen van het projectplan conform WSCS-OCE
 • Detectiewerkzaamheden:
  • Oppervlaktedetectie (realtime of non-realtime) en/of
  • Waterbodemdetectie en/of
  • Dieptedetectie (vaak bij verdachte gebieden en werkzaamheden dieper dan 4,5 meter -mv)
 • Opstellen detectierapportage
 • Benaderwerkzaamheden van verdachte objecten in de (water)bodem
 • Opstellen van een proces-verbaal van oplevering