Waaruit bestaat een Quickscan?

Een quickscan heeft geen vaste bronnenlijst waaruit moet worden geput. Elk bedrijf zal dus op een andere manier een quickscan opstellen met verschillende soorten bronnen. Veelal zal gebruik worden gemaakt van feiten die al reeds in het bedrijfsarchief aanwezig zijn.