Waarvoor dient de WSCS-OCE?

De WCS-OCE dient ervoor om te zorgen dat gecertificeerde bedrijven zich houden aan bepaalde voorschriften om de kwaliteit te waarborgen bij opsporingswerkzaamheden. In de WSCS-OCE wordt (niet uitputtend) voorgeschreven op welke wijze opsporingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd en waaraan deze opsporingswerkzaamheden moeten voldoen. Ook de wijze waaraan vooronderzoeken moeten voldoen staan hierin omschreven. Echter, het is de bedoeling dat het vooronderzoek wordt verwijderd uit de WSCS-OCE en wordt opgenomen in een separaat vrijwillig procescertificaat C. In dit certificaat wordt naast het vooronderzoek ook een Projectgebonden Risicoanalyse (PRA) opgenomen.