Wat houdt de Arbowet artikel 10 exact in?

Conform de Arbowet artikel 10 dient een opdrachtgever of werkgever te zorgen voor een veilige werkomgeving. Bij veel projecten wordt standaard een bodemonderzoek gedaan om bodemvervuiling te achterhalen om op deze manier op voorhand maatregelen te treffen die de veiligheid voor werknemers en omgeving garanderen. Bij explosieven is dit helaas nog niet gestandaardiseerd. Vaak worden opdrachtgevers door aannemers erop gewezen of wordt er bij de werkzaamheden spontaan een explosief aangetroffen, die op dat moment niet zorgt voor een ongeval. Om het risico van een spontane vondst te verkleinen is het advies een vooronderzoek op te stellen.