Wat is de VEO?

De Vereniging van Explosieven Opsporingsbedrijven zorgt voor het in stand houden en verbeteren van de WSCS-OCE. Door lid te zijn van de VEO heeft een opsporingsbedrijf (deels) inspraak in de tekstuele omschrijvingen de worden opgenomen in de WSCS-OCE. Een lid van de VEO is meer betrokken bij het tot stand komen van de WSCS-OCE.

 

http://www.explosievenopsporing.nl/site/media/upload/files/brochure-veo.pdf