Wat is deelgebied A van het WSCS-OCE?

Deelgebied A (opsporen) omvat naast het opsporen ook het vooronderzoek. Het vooronderzoek is altijd al onderdeel geweest van het certificatieschema. In het verleden was het de bedoeling om ook de methode van de Projectgebonden Risicoanalyse (PRA) op te nemen in het certificatieschema. Dit is echter nooit gebeurd. Waarschijnlijk wordt in 2018 ook het vooronderzoek uit de WSCS-OCE en worden zowel het vooronderzoek als de PRA onderdeel van het vrijwillige procescertificaat C.