Wat is deelgebied B van het WSCS-OCE?

Deelgebied B (civieltechnische ondersteuning) heeft geheel betrekking op het opsporen van CE zoals bedoeld in de definitie in het Arbobesluit. Het betreft dan in het bijzonder de inzet van materieel bij het benaderen en meer concreet met name het laagsgewijs ontgraven en de munitiescheidingsinstallatie.