Welke informatie is er nodig om een explosievenonderzoek/opsporingswerkzaamheden uit te kunnen voeren?

Om een explosievenonderzoek uit te voeren is minimaal een vooronderzoek nodig dat is uitgevoerd conform de WSCS-OCE. In het vooronderzoek staat omschreven welke gebieden verdacht zijn, op welk soort explosieven de locatie verdacht is en tot welke diepte ten opzichte van het maaiveld. Uiteraard dient natuurlijk het onderzoeksgebied bekend te zijn om de oppervlakte te kunnen bepalen. Om de detectiemethode te kunnen bepalen is het in sommige gevallen ook van belang welke toekomstige werkzaamheden er gaan plaats vinden en op welke wijze deze worden uitgevoerd. Dit om te bepalen of er mogelijk dieptedetectie moet worden toegepast.